Liên Hệ – Chỉ Đường

 

Công ty TNHH Thương Mại Danh Huy
171, Đường TX43, KP3, P.Thạnh Xuân, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
202, Đường TL41, KP1, .Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37.165.168
Fax:                 028.37.165.167
Hotline:        0983.912.259
Email:           info@danhhuy.com.vn 
Website:       www.danhhuy.com.vn
                            www.danhhuyuv.com