MÁY ĐO NĂNG LƯỢNG UV EIT : L-365(365nm), L-385(385nm) , L-395 ( 395nm), L-405(405nm)

Máy đo năng lượng UV : L-365(365NM), L-385(385NM) , L-395 ( 395NM), L-405(405NM)

Máy đo năng lượng UV LedCure 1 Kênh

Máy đo năng lượng UV : L-365(365NM), L-385(385NM) , L-395 ( 395NM), L-405(405NM)

Máy đo năng lượng UV Power Map II

Máy đo năng lượng UV : L-365(365NM), L-385(385NM) , L-395 ( 395NM), L-405(405NM)

Máy đo năng lượng UV LED Compact Senror

Máy đo năng lượng UV : L-365(365NM), L-385(385NM) , L-395 ( 395NM), L-405(405NM)

Máy đo năng lượng UV LED Cure 4 Kênh

MÁY ĐO NĂNG LƯỢNG UV EIT : UVA(320-390nm), UVB(280-320nm), UVC(250-260nm) , UVV(395-445nm)

Máy đo năng lượng UV : UVA(320-390NM), UVB(280-320NM), UVC(250-260NM ) , UVV(395-445NM)

Máy đo năng lượng UV LEDMAP

Máy đo năng lượng UV : UVA(320-390NM), UVB(280-320NM), UVC(250-260NM ) , UVV(395-445NM)

Máy đo năng lượng UV MicroCure MC-10A

Máy đo năng lượng UV : UVA(320-390NM), UVB(280-320NM), UVC(250-260NM ) , UVV(395-445NM)

Máy đo năng lượng UV Compact Sensor

Máy đo năng lượng UV : UVA(320-390NM), UVB(280-320NM), UVC(250-260NM ) , UVV(395-445NM)

Máy đo năng lượng UV MicroCure MC-2A

Máy đo năng lượng UV : UVA(320-390NM), UVB(280-320NM), UVC(250-260NM ) , UVV(395-445NM)

Máy đo năng lượng UV MicroCure DataReader

Máy đo năng lượng UV : UVA(320-390NM), UVB(280-320NM), UVC(250-260NM ) , UVV(395-445NM)

Máy đo năng lượng UV Spot Cure

Máy đo năng lượng UV : UVA(320-390NM), UVB(280-320NM), UVC(250-260NM ) , UVV(395-445NM)

Máy đo năng lượng UV Uvicure Plus II

Máy đo năng lượng UV : UVA(320-390NM), UVB(280-320NM), UVC(250-260NM ) , UVV(395-445NM)

Máy đo năng lượng UV Power Puck II