Category Archives: Uncategorized

Bước sóng UV là gì ?

Bước sóng UV ( Ultraviolt ) hay còn gọi là bước sóng Cực Tím được xác định nằm trong phổ quang học có bước sóng từ 100nm đến 400nm ( đơn vị của bước sóng là Nanometers) : Hình bên dưới thể hiển tổng quan phổ quang học, trong đó có cả bước sóng UV. […]